About the Journal

Smiley face

Jurnal ini menerbitkan artikel-artikel yang membahaskan isu-isu dan idea dalam bidang bahasa (sastera dan linguistik) dan pendidikan. Jurnal ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kajian berkaitan bahasa (sastera dan linguistik) dan pendidikan terutamanya isu-isu terpencil dalam komuniti, iaitu dengan memberi tumpuan terhadap isu-isu tersebut untuk dibincangkan secara akademik di dalam jurnal ini.